Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Decydując się na współpracę z nami tj. z firmą ERKA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWY RYSZARD KORZYCKI z siedzibą przy ul. Kosmonautów 321 we Wrocławiu wyrażają Państwo (czyt. osoby podejmujące współpracę) zgody na:

 1. przetwarzanie Państwa danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail,  adres do korespondencji, adres do wysyłki, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP i inne przekazane nam dane w celu realizacji zapytania/zlecenia dotycząceg oferowanych przez nas wyrobów i usług, złożonego drogą elektroniczną (np formularz kontaktowy, adres e-mail), listownie, telefonicznie lub za pomocą innych środków przekazu.
   
 2. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji związanych ze złożonym zapytaniem.
   
 3. używanie przez  ERKA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWY RYSZARD KORZYCKI z siedzibą przy ul. Kosmonautów 321 we Wrocławiu, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu komórkowego), których Państwo używają dla celów przekazania informacji związanych ze złożonym zapytaniem zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Biorą Państwo też do świadomości że:

 1. zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@erka.wroclaw.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
 2. wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych we ww. zakresie, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   
 3. mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.
   
 4. dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.